อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ: เตือน! หากศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ – วิดีโอไวรัลที่ยกเหตุสลด

Adelas Adela

อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ยกเหตุสลด เตือน หากศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศวิดีโอไวรัล

1. วันที่เกิดเหตุการณ์สลดของอดีตหลวงปู่พุทธะอิสระคือวันไหน?

1. วันที่เกิดเหตุการณ์สลดของอดีตหลวงปู่พุทธะอิสระคือวันไหน?

วันที่เกิดเหตุการณ์สลดของอดีตหลวงปู่พุทธะอิสระเกิดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเหตุการณ์นั้นจะถูกระบุในโพสต์ข้อความของอดีตหลวงปู่พุทธะอิสระบนโซเชียลมีเดีย เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติและไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น เยาวชนและเด็กผู้มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องและผิดสังคม การกระทำผิดโดยบุคคลในสถาบันหรือผู้มีอำนาจ เป็นต้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจำนวนหลายคดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น การกระทำร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชนโดยบุคคลอื่น ๆ เช่น กระทำอารมณ์พร้อมสู้ของวัยรุ่นในโรงเรียน, เด็กสัมผัสถูกทิ้งลงแม่น้ำ, หรือกระทำพฤติกรรมความรุนแรงในสถาบันป้องกันบ้าน

ผลกระทบของเหตุการณ์สลดและผิดปกติ

 • สังคม: เหตุการณ์สลดและการกระทำผิดปกตินี้ไปสู่การเสื่อมถอยของจริยธรรมและศีลธรรมในสังคมไทย ทำให้ผู้คนเกิดความไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย
 • สิ่งแวดล้อม: เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนจำนวนมากระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
 • จริยธรรม: เหตุการณ์สบประมาทของบุคคลในสังคมไทยไปขับเคลื่อนเรื่องราวของจริยธรรมที่ไม่ดีในสังคม โดยศีลธรรมที่ปกติและการปกป้องกันบ้านพักอาศัยถูกทำลาย

2. กฎหมายใดช่วยให้เยาวชนไม่ได้รับโทษเท่ากับผู้ใหญ่?

มีกฎหมายบางรายว่าคำพิพากษาสูงสุดที่เยาวชนอาจได้รับจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะ ตัวอย่างของกฎหมายดังกล่าวได้แก่ กฎหมายเด็กและเยาวชน และการรับรองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก

การป้องกันความผิดที่อันตราร้ายแรงสูงสุดในเบื้องต้น

 • การใช้คำพิพากษาที่ไม่เป็นโทษจำคุก: ในบางกรณี เมื่อเยาวชนกระทำผิดความผิดที่ร้ายแรง เช่น การฆ่า, การข่มขืนหรือการกระทำผิดที่สันตินัตถ์ จะไม่ได้รับโทษจำคุกให้เท่ากับผู้ใหญ่ แต่อาจได้รับการโทษแบบอื่น เช่น การกักขังในสถานพินิจเยาวชน
 • การเผยแพร่ทางคุณธรรม: มีกฎหมายที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมและป้องกันความผิดที่อันตราร้ายแรงของเยาวชน โดยการเผยแพร่คุณธรรมและการกระตุ้นให้เขารู้จักค่านิยมที่ถูกต้อง
 • การสืบพันธ์วัตถุปลอม: เป็นกฎหมายที่ได้ถูกต้องไว้ในกรณีของการใช้วัตถุปลอม เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, หลักฐานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เยาวชนสามารถกระทำผิดความผิดอื่นๆได้อีก

3. เกี่ยวกับเหตุผลที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมผิดมากขนาดนี้มีอะไรบ้าง?

เหตุผลที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมผิดอาจเป็นไปได้หลายสาเหตุ สำหรับบางคนอาจเป็นเพราะปัจจัยที่ส่วนบุคคล แต่สำหรับบางคนอื่นโดยส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและการถูกอารมณ์ใจใช้ง่าย ตัวอย่างของเหตุผลมีดังนี้:

1. พื้นที่สันตินัตถ์ไม่เพียงพอ

การชี้แจงโครงการของวัฒนธรรมให้ทันสังคม 还有就是看到这样不正常的情况,我们应该向社会指出。

2. ข้อจำกัดในการศึกษา

การมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดแคลนทรัพยากร อันจำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้เรียนและความสุขของสังคม

3. ติดต่อใจที่ไม่ดี

ความไม่เต็มใจในบ้านหรือสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่ดี อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนและการพัฒนาร่างกายและจิตใจ

4. พฤติกรรมของคนในสังคมทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างไร?

พฤติกรรมของคนในสังคมส่วนใหญ่จะกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น การเสื่อมโทรมคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ, ปัญหาสุขภาพจิตใจ, และการก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม

ผลกระทบต่อสังคม:

 • ข้อผิดพลาดในการวินัย: พฤติกรรมไม่เหมือนกันและท่าทีเสียโดยผู้ชนะ
 • โรคจิต: เช่น ซึมเศร้า, วิตกกังวล, และร้ายแรง
 • การเป็นโจร: ผู้ประหารอารมณ์เสียและบุคคลอื่นที่เป็นปัจจุบันได้
 • การถูกรบกวน: สถาบันและองค์กรถูกผู้กระทำความร้ายและกระทบในสถานที่งาน
 • ขาดแคลนความเชื่อมั่นในสังคม: ผู้คนเกิดปัญหาการจารกรรม,การข่มขี้สภาพแวดมหฉันหันไปที่ไม่อยู่ในด้านบวก

5. การไล่ทำร้ายและกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ชื่ออื่นๆ เป็นการกระทำจากคันตั้งต่างๆ ใช่หรือไม่?

รูปแบบของการไล่ทำร้ายและกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ชื่ออื่นๆ ไม่ใช่ไปจากเครื่องชุบที่แตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่, พฤติกรรมไม่ถูกต้อง, การใช้พลังงานเกินไป, การกระทำโดยสถาบัน, การละเมิดสิทธิในกระบวนการตัดสิน, หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่ได้ออกมาให้ความรู้และคิดเห็นสารพัดถึงปัญหาการกระทำของเยาวชน ใช่หรือไม่?

ใช่ เจ้าหน้าที่จัดการกับปัญหาเยาวชนและกระทำผิดได้ออกมาให้ความรู้และคิดเห็นสารพัดถึงปัญหาในการกระทำโดยเจ้าของผู้ปกครอง โรงเรียน สื่อและสถาบันอื่นๆ โดยไล่ถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เพื่อขับไล่กำจัดพฤติกรรมไม่ถูกต้องและกระทำผิด

7. คุณคิดว่ามูลเหตุและผลที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมหรือไม่?

ใช่ เพราะกระบวนการป่วยผิดปกตินั้นสามารถถอยได้จากค่านิยมที่ผิดปกตินั้น การเสื่อมถอยของศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ของบุคคล และสังคมโดยทั่วไป

หลวงปู่พุทธะอิสระเตือนว่าถ้าไม่มีการกลับคืนศีลธรรมให้กับโลก โลกาจะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสในอนาคต การสืบทอดประเพณีและคุณค่าทางศีลธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องและส่งเสริมความเจริญของจักรวาล

Leave a Comment